LZR RACER : ชุดว่ายน้ำที่ใส่แล้วเป็นแชมป์เยอะเกิน จนโดนสั่งแบน

 

แน่นอน วงการกีฬาก็ถือเป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยี เมื่ออุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ทำให้ผู้สวมใส่ที่มีทักษะแต่เดิมสามารถเล่นได้ดีขึ้นกว่าในอดีต

ทว่าในบางครั้ง ของใหม่ที่ว่าก็ดูจะดีเกินไป จนกลายเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบที่ต้องถูกตัดตอนเพื่อความเสมอภาค … อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับชุดว่ายน้ำชื่อว่า LZR Racer นี้

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.